Stichting Festival Den Andel

Sinds 9 maart 2022 is voor het Festival Den Andel een stichting opgericht onder de naam Stichting Festival Den Andel.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Marjolijn Mellema
Secretaris/Penningmeester: Aleid Smid
Lid: Agnes Schouten
Lid: Eric de Jager

De missie en visie van de Stichting is gelijkwaardig aan haar doelen: het realiseren van een podium voor artiesten, een combinatie van professionals, semi-professionals, amateurs en aanstormend talent. Door het organiseren van het festival worden inwoners uit de regio Het Hogeland “van Lauwerszee tot Dollard tou”, gestimuleerd kennis te maken met kunst en cultuur en door middel van allerlei voorbereidende activiteiten, actief deel te nemen aan kunst en muziek in het bijzonder.

De identiteit van zowel de Stichting als het Festival is om op een laagdrempelige, open en informele manier de amateurkunst en het maken van muziek en andere kunsten in samenwerking met professionals en semi-professionals in onze regio te stimuleren. Naast het Festival wil de Stichting ook nog meerdere activiteiten per jaar in de regio organiseren om amateurkunst te stimuleren.
Het Festival Den Andel dient als kers op de taart waarbij de uitkomst van meerdere activiteiten in en rond Den Andel samenkomen.

Beloningsbeleid:
Aan de bestuurders worden geen vergoeding toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Financiële verantwoording:
Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem/haar gevoerde beheer.

Financiering Festival en overige activiteiten
Om het festival en andere activiteiten rondom het festival te laten doorgaan, zijn we per activiteit op zoek naar subsidiegevers, fondsen en sponsors om de financiering rond te krijgen.
Mocht je andere ideeën hebben of interesse hebben donateur te worden, neem contact op met het secretariaat t.n.v. Aleid Smid en mail naar festivaldenandel@gmail.com

Zakelijke info stichting:
Kamer van Koophandel nummer: 85741418/ RSIN-nummer 863725545/ Bankrekeningnummer: NL53RBRB8836345611

Contact:
Stichting Festival Den Andel
Kruisweg 16,
9956PK Den Andel
festivaldenandel@gmail.com
Voor artiesten: Whatsapp Marjolijn op 06 12535756

Marjolein Mellema

Na een mooie tijd van 40 jaar in het voortgezet onderwijs als docent muziek en wiskunde richt ik me nu volledig op de muziek: musiceren in diverse ensembles en plekken creëren waar muzikanten kunnen optreden en een publiek daarvan kan genieten. Mijn instrument is viool en mijn grootste expertise en liefde ligt bij de muziek van de balkan, zigeuners en klezmorim. Maar ook schuw ik het niet om in pop en klassiek nieuwe uitdagingen aan te gaan; naast viool speel ik dan (contra)bas, zang, toetsen. Festival Den Andel is voor mij dé gelegenheid om mijn muzikale en organisatorische kwaliteiten met veel plezier in te zetten.

Na mijn opleiding als kleuteronderwijzeres in Groningen, een lange carrière daarna in de theater- en de televisiewereld als regisseur en producent in het midden van het land, ben ik sinds juli 2021 verhuisd naar Den Andel. Ik ben erg blij weer thuis te zijn en na de ontmoeting met de drijvende krachten van het Festival Den Andel, stel ik graag mijn expertise ter beschikking.

Agnes Schouten

Ik woon 40 jaar in Den Andel. Naast mijn werk als docent heb ik altijd plezier gehad in het organiseren en helpen bij activiteiten in en voor het dorp. Dat vergroot de leefbaarheid en geeft verbinding in het dorp. Mee helpen bij de organisatie van het Festival Den Andel vind ik een mooie uitdaging.

Eric
Eric de Jager

Een Rotterdammer op het hogeland. De stad uitgevlogen en geland in een bijzonder en cultureel bevlogen dorp. Ik houd van kunst, kunstenaars en kunstenmakers, ik geniet van muziek en muzikanten. Film, theater of musea.. ik wil het allemaal zien horen en voelen. Gelukkig heb ik mooie jaren kunnen werken in diverse organisatorische functies bij (pop)podia en evenementenbureaus. Mijn ervaring stel ik graag in dienst van het bestuur, de medewerkers en artiesten van het
prachtige Festival Den Andel.