Wij zijn dankbaar dat er de afgelopen jaren veel organisaties hun interesse hebben getoond om het Festival Den Andel mogelijk te maken.
Wij danken daarom onderstaande organisaties voor hun denkkracht, medewerking en enthousiasme en natuurlijk ook de partijen die zorgden voor de voor ons zo noodzakelijke financiële bijdragen.