Wij zijn dankbaar dat er dit jaar veel organisatie hun interesse hebben getoond om het Festival Den
Andel mogelijk te maken.

Wij danken daarom onderstaande organisaties voor hun denkkracht,
medewerking, enthousiasme en natuurlijk de voor ons zo noodzakelijke financiële bijdragen.