Festival Den Andel is een uniek cultureel evenement dat wordt gehouden op zaterdag 3 september 2022 in het Groningse dorp Den Andel.

Het doel van het festival is het realiseren van een podium voor artiesten (amateurs en aanstormend talent). Het festival is de apotheose van wekenlange voorbereidende repetities en activiteiten door musici en vrijwilligers.
Voor de leefbaarheid van kleine dorpen is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. In het dorp Den Andel worden jaarlijks talrijke creatieve initiatieven ontwikkeld die de inwoners prikkelen om mee te doen. Festival Den Andel is een eendaags festival dat vorig jaar haar 1ste editie beleefde. Het was het hoogtepunt van vele muzikale en organisatorische activiteiten die hieraan wekenlang aan vooraf gingen, zoals: repetities voor amateurmusici, koorrepetities, incidentele concerten van amateurmusici in de buurt en het harde werken van vrijwilligers om alles te organiseren. Tijdens het festival kwamen die inspanningen allemaal samen en konden alle musici zich presenteren aan een groot publiek. Dit was zo’n succes, dat de roep om ook een volgend festival te organiseren gelijk aanwezig was.

En dit staat te gebeuren op zaterdag 3 september a.s. Er is een aantal weken geleden een oproep gedaan voor het werven van musici in Noord-Groningen. De hoeveelheid en de diversiteit van het aanbod overtreft op dit moment al ruim het aanbod van de vorige editie. Waren er vorig jaar nog 6 verschillende podia in het dorp nodig voor alle acts, nu zullen we gaan uitbreiden naar 7 podia. Vanaf eind juni is een grote groep vrijwilligers gestart met de voorbereidende werkzaamheden, voor een deel m.b.t. de organisatie, maar het grootste deel is het coachen van de musici op weg naar het podium en de repetities van het Andelstar Balkanbeat Orchestar, een rond de 30 musici tellend orkest met een -zo het nu lijkt – nog kleurrijkere samenstelling dan het orkest van vorig jaar.
Uiteindelijk hopen we met ons initiatief een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen en te laten zien wat je zoal voor moois met je inwoners kunt bereiken.